DORNOVA METODA

27. října 2013 v 20:44 | FITPES Rehabilitace zvířat - Mariánské lázně |  DM
ČESKÁ ŠKOLA DORNOVY METODY PRO ZVÍŘATA

Ráda bych uvedla seznámení s výukou Dornovy metody - zvířata v České republice.
V roce 2008, po třech letech práce v humánní oblasti, jsem se začala zabývat použitím Dornovy metody u zvířat. V té době u nás v republice Dornova metoda pro zvířata nebyla známá, nepracovalo se s ní a ani se nevyučovala. Na základě znalostí anatomických i osteopatických a zejména praktických dovedností, jsem postupně vypracovala techniku hmatů a metodiku Dornovy metody - zvířata. Dornova metoda se stávala známou a majitelé zvířat i veterinární lékaři projevili zájem se tuto metodu naučit. V roce 2012, po 4 letech sbírání zkušeností s pacienty, jsme se rozhodli Dornovy metody - zvířata vyučovat.
Výuka na našem kurzu nezahrnuje pouze zvládnutí jednotlivých hmatů a manuální techniku. Snaží se vysvětlit a názorně předvést, co se v těle odehrává při pohybu a jak je důležité pochopit význam správného (fyziologického) postaveníopěrného aparátu. Pro práci s Dornovou metodou je důležité pochopení biomechaniky pohybu, které umožní pracovat s větším citem a efektivitou.
Kurz Dornovy metody-zvířata získal Certifikát ISO 9001:2009 ČSN Systém managementu kvality pro mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti při realizaci Dornovy metody - zvířata. Získání tohoto osvědčení bylo podmíněno veterinárním vzděláním a Akreditací lektora Dornovy metody. Vše dozoruje MVDr. Viera Koreňová.
Plně respektujeme důležitost spolupráce s veterinárními lékaři a tato doporučení jsou nedílnou součástí výuky.

Andrea Dunová - certifikát ISO | www.stránky


CO JE TO DORNOVA METODA PRO ZVÍŘATA ?

Jedná se o velmi jemnou, ale zároveň účinnou terapii, při níž jsou klouby a obratle navraceny do svých fyziologických poloh a tím jsou odstraňovány jejich blokády. Celá terapie probíhá za aktivní spolupráce a pohybu pacienta, Zvířaty je většinou přijímána velmi dobře a krom odstraňování blokád na krční páteři bývá nebolestivá a příjemná.

Vlivem zranění, nesprávného pohyby, špatného držení těla apod. může dojít k tomu, že některé naše klouby jsou špatně usazeny - kloubní hlavice nejsou ve svých jamkách tak, jak mají být, ale jsou třeba o kousek posunuty, Zde pak dochází při pohybu kloubu ke špatnému klouzání kloubních ploch, Plochy o sebe drhnou, dochází k opotřebení chrupavky, bolestivosti, artróze, To samé platí i pro blokády páteře - pokud jsou klouby špatně usazeny, má zbytek těla tendenci nerovnováhu dorovnávat. Pánev se stáčí podle uložení kyčelních kloubů. Podle stočení pánve se pak dále křiví páteř. Dochází k nestabilitě páteře - při prudkém pohybu zůstane některý z obratlů v nesprávné poloze oproti ostatním obratlům. Svaly a vazy zůstávají v místě blokády v křeči a drží obratel ve zrolované pozici, Obratel pak způsobuje bolest, případně i výhřez ploténky a ochrnutí končetin.

DM je jemná šetrná terapie kosterního aparátu.Lze ošetřit blokády v oblasti obratlů nebo kloubů za aktivní účasti zvířat.
Tato metodaje metodou celostní, to znamená, že neošetřuje pouze problém, ale snaží se najít příčinu a hlavně se věnuje tělu jako celku.

Příklady použití DM při onemocnění pohybového aparátu: (je vhodné vyšetření veterinárním lékařem, RG snímky)

REHABILITACI PSA lze provést u:
  • Dysplazie kyčelního či loketního kloubu
  • Vymknutí kyčelního či loketního kloubu
  • Artróza (rehabilitovat lze až po odeznění akutních příznaků)
  • Luxace pately (vymknutí Čéšky - u lehkých vymknutí lze napravit. U luxace, kde je doporučena operace, lze předchozí terapie zajistit lepší výsledky operace a snížit možnost opětovného vymknuté)
  • Výhřez meziobratlové ploténky
  • Kulhání
  • Bolestivost zad (neochota k pohybu, ztráta chuti k procházkám a pohybování se vůbec, citlivost v oblasti zad)
  • Syndrom brachiálního plexu (vzniká např. po srážce či uklouznutí, dochází k vymknutí ramene, stočení hrudníku k postižené končetině, bolestivému stažení fascie a lopatky a blokádě na konci krční páteří - v akutní stavu je pes paralyzován bolestí, neschopen pohybu - často zaměňován s možným neurologickým onemocněním)

PREVENCE U PSŮ sportovních, pracovních a samozřejmě všech rodinných mazlíčků.

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP TERAPEUTA DORNOVY METODY - ZVÍŘATA

Vývoj profesionálního postoje a přístupu k práci povede k vytvoření důvěry ze stran majitelů zvířat a odborníků z oboru veterinární medicíny.
Profesionalita je hodnocena dle výkonu, přístupu ke zvířeti i majiteli a zodpovědnosti, se kterou terapeut pracuje.

Zodpovědnost a přístup terapeuta Dornovy metody pro zvířata

1. Dornova metoda -zvířata je terapie, která je zaměřena na ošetřování OA zdravých zvířat. Při jakékoli změně pohybových vzorců nebo zdravotního stavu musí být zvíře před terapií DM vyšetřeno veterinárním lékařem. Terapeut má povinnost aktivně spolupracovat s veterinárním lékařem, pokud jím sám není.

2. Zvířata se zdravotními problémy, u kterých byla Dornova metoda povolena veterinárním lékařem, patří výhradně do rukou DOPORUČENÉHO TERAPEUTA. Ten pracuje pod přímým dohledem veterinárního lékaře, pokud jím sám není.
ZVLÁŠTNÍ POZORNOST VYŽADUJÍ OCHRNUTÁ ZVÍŘATA. Ta patří pouze do rukou veterinárního lékaře. Pokud se majitelé rozhodnou pro Dornovu metodu, měl by ji provádět pouze DOPORUČENÝ TERAPEUT, který je zároveň i veterinárním lékařem. Pokud DOPOUČENÝ TERAPEUT není veterinárním lékařem, zvíře ošetřuje pod přímým a fyzickým dohledem veterinárního lékaře.

3. Terapeut si vede záznamy o identifikaci pacienta i o průběhu ošetření. K tomuto slouží formulář KARTA ZVÍŘETE-OŠETŘENÍ DORNOVOU METODOU.
Terapeut u každého pacienta vyplní s majitelem zvířete KARTU PACIENTA, pozornost věnuje kontraindikacím.
V případě zdravotních omezení u zvířete a jakýchkoliv viditelných změn ve vzorcích pohybu majitel dokládá ke KARTĚ PACIENTA i zprávu veterinárního lékaře.
Terapeut obeznámí majitele s provedením a průběhem terapie a majitel svým podpisem stvrzuje souhlas s provedením terapie.
Po ukončení terapie majitel obdrží formulář s pokyny, jak pečovat o zvíře po terapii Dornovou metodou. Seznámení a převzetí stvrzuje podpisem.

4. Terapeut dodržuje BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro ošetřování zvířat, se kterými byl seznámen na kurzu Dornovy metody-zvířata.

5. V rámci terapie Dornovy metody terapeut neposkytuje rady a názory mimo oblast Dornovy metody-zvířata. Pokud je žádán o radu z jiných oborů jeho kvalifikace či certifikace, jasně definuje zdroj a daný obor. Tento bod je určen pro ochranu důvěryhodnosti terapeuta i pro ochranu důvěryhodnosti DM-zvířata.
Toto jsou pevně daná pravidla. Každý z terapeutů je osobně zodpovědný za způsob své práce a nese osobní zodpovědnost za provedení terapie.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama